سامانه هوشمند سنـــــا

جهت دریافت راهنمای پرداخت واحد های اقامتی کلیک نمایید

اپلیکیشن معرفی واحدهای اقامتی مجاز در سطح کشور با قابلیت نمایش موقعیت روی نقشه و امکان برقراری تماس صوتی می باشد.

تنها اپلیکیشن در سطح کشور است که واحدهای اقامتی ای که در لحظه جستجو احتمال داشتن اتاق خالی را دارند، نمایش می دهد.